Behandling & Pris

Jag använder mig av kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod – KBT. 

I enighet med de lagar om patientsäkerhet som ställs av Socialstyrelsen, använder jag mig av inloggning med Bank- ID för bokning av tider samt för inloggning för videosamtal.  

Du kan välja att träffa mig på mottagningen i Örebro eller via videosamtal.

Pris: 1200 kr per behandlande samtal à 45 min. Samma pris gäller för videosamtal.

Betalningen sker med bankkort vid bokningstillfället. Vid avbokat samtal mer än 24 timmar innan den bokade tiden får du tillbaka hela summan. Vid avbokat samtal mindre än 24 timmar innan den bokade tiden sker ingen återbetalning.  

Jag är ansluten till Psykologföretagarna och innehar ansvars- och patientförsäkring genom dem. Jag är också registrerad hos Inspektion för vård och omsorg – IVO som en privat vårdgivare.

Jag använder mig av de grundläggande reglerna för all personuppgiftsbehandling och 
patientuppgifter enligt dataskyddsförordningen – GDPR.

Kaddio är journalsystemet som jag använder mig av. Kaddio klarar av de kraven som ställs på journalföring via nätet. 

Psykologmottaning i Örebro & digitalt

Stålgatan 4, 703 83 Örebro

Webbproduktion: NESK KB ® | Copyright © 2024