Om mig

Jag har alltid haft ett stort och genuint människointresse och har haft förmånen att jobba inom vården och skolan med varierande åldrar (barn, unga, vuxna och äldre). Jag har även jobbat som HR-ansvarig och tagit hand om rekryteringar och personalfrågor. Även kundkontakten jag har haft har bidragit till den samlade erfarenhet jag besitter idag.

Att söka till psykologprogrammet var en naturlig fortsättning av min yrkesmässiga utveckling, där jag ville ha tillräckligt med verktyg för att bemöta de som söker hjälp hos mig. 

Under min praktik föll alla bitar på plats och jag fick bekräftelse på att jag var på rätt väg yrkesmässigt. Att få jobba med utredningar, stödsamtal och testningar på allmänpsykiatrin gav mig en enorm tillfredsställelse. Efter praktiktiden stannade jag kvar och fortsatte att jobba där som psykologassistent tills oktober 2021.

I november 2021 började jag jobba som psykologassistent (skolpsykolog) och fortsatt med det tills jag tog psykologexamen i januari 2022.

I februari 2022 påbörjade jag min PTP som skolpsykolog på samma arbetsplats. I augusti 2022 påbörjade jag andra hälften av PTP:n inom primärvården och blev klar 230307. Nu är jag legitimerad psykolog sedan 230316.

Det är ett privilegium att få hjälpa till att göra skillnad i människors liv.