Värdegrund

Empati

Empati hjälper mig att kunna nå fram, att förstå och att kunna göra skillnad i människors liv. Den förmågan har jag alltid haft med mig, men den har också utvecklats under åren. Empati är utan tvekan en huvudingrediens till framgång i terapirummet.

Patientperspektiv

Det är ytterligt nödvändigt att utgå ifrån patientens perspektiv för att förstå helhetsbilden. Mina egna värderingar stannar alltid utanför terapirummet. Det är en självklarhet för mig att bemöta patienten med respekt och förståelse.

Sekretess

Tillit är en förutsättning för att kunna skapa en god relation. Patienten behöver känna sig trygg för att kunna berätta om sitt liv, och därför är sekretess en grundsten för mig.

Webbproduktion: NESK KB ® | Copyright © 2024